Hướng dẫn kiếm 50 Hard Shell làm nhiệm vụ Osiri's Entrustment

Hướng dẫn kiếm 50 Hard Shell làm nhiệm vụ Osiri’s Entrustment

Tại Sograt Desert, khi nhận nhiệm vụ Osiri’s Entrustment từ NPC Osiri Sograt Resident, bạn sẽ được yêu cầu thu thập 50 Hard Shell (hoặc Solid Shell đối với các bạn dùng phiên bản tiếng Việt).

Hướng dẫn kiếm 50 Hard Shell làm nhiệm vụ Osiri's Entrustment - Hình ảnh 1

Tuy nhiên, không có vật phẩm nào trong Ragnarok M: Eternal Love có tên là Hard Shell hay Solid Shell cả. Đây có thể là một lỗi dịch thuật của Gravity hoặc đội ngũ dịch thuật của nhà phát hành này cố tình dịch sai để tăng độ khó cho game.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, bạn cần kiếm 50 Hard Skin. Hard Skin có thể nhận được khi đánh Peco Peco tại Sograt Desert. Để tăng tỉ lệ rớt đồ thì bạn có thể sử dụng Lightning Chain.

Hướng dẫn kiếm 50 Hard Shell làm nhiệm vụ Osiri's Entrustment - Hình ảnh 2

Hướng dẫn kiếm 50 Hard Shell làm nhiệm vụ Osiri's Entrustment - Hình ảnh 3

Hướng dẫn kiếm 50 Hard Shell làm nhiệm vụ Osiri's Entrustment - Hình ảnh 4

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments