Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6

Tiếp nối bài viết hướng dẫn vượt ải Công Chúa chặng 1 – 4 trong Ngôi Sao Thời Trang, lần này GameLandVN Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn một số gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và chặng 6. Một số hướng dẫn trong này có thể chưa đạt được điểm S nhưng các bạn có thể dựa vào hướng dẫn này kết hợp với bài hướng dẫn đạt điểm cao trong Ngôi Sao Thời Trang mà GameLandVN Mobile đã đăng tải trước đó để tìm ra bộ trang phục đạt điểm S cho riêng mình. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn vượt chặng 5

Đây là bài hướng dẫn của bạn Hoàng Yến Chinh được đăng tải trong group Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi trên Facebook.

Chặng 5.1

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 01

Chặng 5.2

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 02

Chặng 5.3

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 03

Chặng 5.4

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 04

Chặng 5.5

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 05

Chặng 5.6

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 06

Chặng 5.7

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 07

Chặng 5.8

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 08

Chặng 5.9

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 09

Chặng 5.10

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 10

Chặng 5.11

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 11

Chặng 5.12

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 12

Hướng dẫn vượt chặng 5

Đây là bài hướng dẫn của bạn Dưa Chua Trộn Ớt được đăng tải trong group Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi trên Facebook.

Chặng 5.1

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 13

Chặng 5.2

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 14

Chặng 5.3

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 15

Chặng 5.4

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 16

Chặng 5.5

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 17

Chặng 5.6

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 18

Chặng 5.7

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 19

Chặng 5.8

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 20

Chặng 5.9

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 21

Chặng 5.10

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 22

Chặng 5.11

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 23

Chặng 5.12

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 24

Chặng 5.1 (phụ)

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 25

Chặng 5.2 (phụ)

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 26

Chặng 5.3 (phụ)

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 27

Hướng dẫn vượt chặng 6

Đây là hướng dẫn của bạn Hải Ngọc được đăng tải trong group Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi trên Facebook.

Tin liên quan:  GameLandVN tặng 100 giftcode Cung Đấu Mobile

Chặng 6.1

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 28

Chặng 6.2

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 29

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 39

Chặng 6.3

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 30

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 40

Chặng 6.4

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 31

Chặng 6.5

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 32

Chặng 6.6

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 33

Chặng 6.7

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 34

Chặng 6.8

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 35

Chặng 6.9

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 36

Chặng 6.10

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 37

Chặng 6.11

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 38

Hướng dẫn vượt chặng 6 (ải phụ)

Đây là hướng dẫn của bạn Thịnh Dolly được đăng tải trong group Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi trên Facebook.

Chặng 6.1 (phụ)

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 41

Chặng 6.2 (phụ)

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 42

Chặng 6.3 (phụ)

Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 - Ảnh 43

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: