Ngôi Sao Thời Trang: Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 (Thiếu Nữ)

NSTT: Gợi ý đạt điểm S chặng 4 – 6 (Thiếu Nữ)

Tiếp nối loạt bài viết hướng dẫn đạt điểm S từ chặng 1 – 3 (Thiếu Nữ) trong Ngôi Sao Thời Trang, hôm nay, GameLandVN tiếp tục giới thiệu đến các bạn một số hướng dẫn để các bạn có thể đạt điểm S các chặng còn lại (chặng 4 – 6). Đây là hướng dẫn của bạn Xuyên Nhật Nguyễn được đăng tải trong Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360 Mobi.

Theo hướng dẫn của bạn Xuyên Nhật Nguyễn thì các bạn không nạp tiền vẫn có thể đạt S bình thường, các đồ dùng trong hướng dẫn đều là đồ shop, chế bản vẽ… Các kĩ năng sử dụng gồm có Mỉm Cười, Mi Gió, Miễn Khắt Khe và Nụ Hôn. Cũng theo hướng dẫn của bạn Xuyên Nhật Nguyễn thì đây chủ yếu là gợi ý, các bạn muốn đạt điểm cao hơn có thể thay đổi.

Chặng 4:

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Chặng 5:

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Chặng 6:

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Hướng dẫn đạt điểm S màn 4 - 6 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Tham khảo:
Đạt S tất cả chặng 1 đến 6 (thiếu nữ)

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: