Bút Ký Của Nhà Lữ Hành

Manh mối được tìm thấy trong di tích “phía đông” Quy Li Nguyên: “Trí tuệ giống như nước, vận dụng vạn vật, trong sáng như gương.”

Manh mối được tìm thấy trong di tích “phía tây” Quy Li Nguyên: “Đức hạnh như cây ngay, bao phủ che chở, không ngừng sinh sôi.”

Manh mối được tìm thấy trong di tích “phía nam” Quy Li Nguyên: “Gân cốt rắn rỏi, hành động đúng lúc.”

Manh mối được tìm thấy trong di tích “phía bắc” Quy Li Nguyên: “Đoàn kết một lòng, mãi không đổi thay”.