Hướng dẫn tham gia đấu rank trong Dragon Nest Mobile

GIỚI THIỆU

Thời gian mở: Hàng ngày.

Cách tham gia: Chạm vào biểu tượng Thi Đấu, chọn Đấu Rank.

Hướng dẫn tham gia đấu rank trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 1

QUY TẮC

Chọn Bắt đầu ghép, bạn sẽ được tham gia thi đấu 1v1 với người chơi khác theo các quy tắc sau:

Ghép người có điểm rank tương đương nhau.

Điểm thắng càng cao thì xếp hạng càng cao.

Diệt đối phương trong thời gian quy định sẽ thắng, nếu không diệt được sẽ hòa.

XẾP HẠNG

Điểm rank ban đầu là 1500, thắng được cộng điểm, thua bị trừ điểm, thấp hơn 1500 sẽ không bị trừ nữa.

Mỗi 3 tuần tổng kết 1 lần thưởng điểm. Thời gian tổng kết vào 20h00 Chủ Nhật của tuần thứ 3.

Hướng dẫn tham gia đấu rank trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 2

Hướng dẫn tham gia đấu rank trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 3

TÍNH CHẤT CÔNG BẰNG

Đấu rank chiến đấu theo kiểu công bằng.

Sinh lực, tấn công, phòng thủ đều chuyển thành thuộc tính do hệ thống thiết lập.

Không ảnh hưởng cấp kĩ năng.

PHẦN THƯỞNG

Mỗi ngày tham gia đều được thưởng Điểm Vinh Dự.

Mỗi tuần căn cứ điểm khác nhau nhận một lần thưởng điểm.

Thưởng hạng mỗi tuần gửi qua Thư.

Điểm Vinh Dự dùng để mua vật phẩm tại Tiệm Vinh Dự.

Hướng dẫn tham gia đấu rank trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 4

Hướng dẫn tham gia đấu rank trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 5

Hướng dẫn tham gia đấu rank trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 6