Đặc Quyền Vương Quốc trong Dragon Nest Mobile

MỞ ĐẶC QUYỀN

Người chơi đạt cấp 10 mở được biểu tượng Phúc Lợi.

Đặc Quyền Vương Quốc VIP trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 1

Bên góc phải màn hình, chạm vào biểu tượng Phúc Lợi sẽ hiển thị giao diện Đặc Quyền Vương Quốc.

Đặc Quyền Vương Quốc VIP trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 2

Đặc Quyền Vương Quốc VIP trong Dragon Nest Mobile - Hình ảnh 3

CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN

Guild Phiêu Lưu (30 ngày)

Guild Phiêu Lưu 30 ngày

Thành Viên Thương Hội (30 ngày)

Thành Viên Thương Hội 30 ngày

Quý Tộc (30 ngày)

Quý Tộc 30 ngày