Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11

Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11

Theo các thông tin mà GameLandVN Mobile mới cập nhật, bên cạnh tướng kí danh Tresdin, những người yêu thích Dota Truyền Kỳ còn được đón nhận một vị tướng khác mang tên Puck ngay trong tháng 11 này.

Puck là tướng hệ trí đứng ở hàng giữa với khả năng gây sát thương phép trên diện rộng. Tương tự Davion trong tháng 10, Puck sẽ là tướng Hamburger xuất hiện trong Trận Triệu Hồi dành cho những chơi đạt VIP 11 trở lên.

Dưới đây là các thông tin liên quan đến Puck trong các phiên bản Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Kĩ năng


Mộng Cảnh Triền Nhiễu

Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 1

Tạo ra mộng cảnh, nơi Puck được tăng bạo kích phép thuật, tăng uy lực của các kĩ năng và không bị ảnh hưởng bởi các kĩ năng khống chế, các thành viên khác trong mộng cảnh bị giảm bạo kích. Hiệu quả của Mộng Cảnh Triền Nhiễu sẽ được cộng dồn nếu Puck của hai đội cùng thi triển kĩ năng này.

Tân Nguyệt Chi Ngân

Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 2

Puck rải phấn hoa, mục tiêu dính phấn hoa sẽ chịu sát thương và câm lặng. Trong mộng cảnh, Puck sẽ rải phấn hoa đến những mục tiêu xung quanh mình.

Huyễn Tượng Pháp Cầu

Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 3

Phóng một quả cầu phép tấn công các mục tiêu trước mặt. Trong mộng cảnh, sát thương sẽ được tăng lên.

Tin liên quan:  Chinh Đồ 1 Mobile mở cửa Alpha Test vào ngày 28/6

Tương Vị Chuyển Di

Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 4

Thông qua việc thay đổi vị trí Puck có thể né đòn tấn công của kẻ địch khi chịu sát thương nhất định. Trong mộng cảnh, Puck quay về sau khi di chuyển đến cạnh đối phương, năng lượng sẽ được chuyển thành sức mạnh phép thuật trong 15 giây.

Tùng Lâm Hỏa Bạn

Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 5

Các đồng đội hệ rừng sẽ được tăng HP.


Tổng quát

 • Cấp sao đề nghị: 5 sao
 • Độ khó nhập môn: 5 sao
 • Độ khó lên sao: 5 sao
 • Sát thương gây ra: 5 sao
 • Hỗ trợ nhóm: 4 sao

Thuộc tính

 • Sức mạnh: 19
 • Trí tuệ: 27
 • Mẫn tiệp: 18
 • HP tối đa: 499
 • Lực công vật lí: 57
 • Cường độ phép: 65
 • Kháng phép: 3
 • Hộ giáp vật lí: 5
 • Bạo kích vật lí: 7

Tăng trưởng

Ba sao

 • Sức mạnh: 4,4/10
 • Trí tuệ: 6/10
 • Mẫn tiệp: 3/10

Bốn sao

 • Sức mạnh: 5,5/10
 • Trí tuệ: 7,5/10
 • Mẫn tiệp: 3,75/10

Năm sao

 • Sức mạnh: 6,6/10
 • Trí tuệ: 9/10
 • Mẫn tiệp: 4,5/10

Trang bị tiến giới


Trắng
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 6
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 7
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 8
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 9
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 10
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 10

Xanh Lá
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 12
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 13
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 14
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 15
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 16
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 16

Xanh Lá +1
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 18
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 19
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 20
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 21
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 22
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 22

Xanh Dương
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 24
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 25
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 26
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 27
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 28
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 28

Xanh Dương +1
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 30
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 31
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 32
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 33
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 34
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 34

Xanh Dương +2
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 36
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 37
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 38
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 39
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 40
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 40

Tím
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 42
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 43
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 44
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 45
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 46
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 46

Tím +1
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 48
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 49
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 50
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 51
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 52
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 52

Tím +2
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 54
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 55
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 56
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 57
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 58
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 58

Tím +3
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 60
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 61
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 62
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 63
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 64
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 64

Tím +4
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 66
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 67
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 68
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 69
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 70
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 70

Cam
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 72
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 73
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 74
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 75
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 76
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 76

Cam +1
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 78
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 79
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 80
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 81
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 82
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 82

Cam +2
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 84
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 85
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 86
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 87
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 88
Dota Truyền Kỳ: Puck có mặt trong tháng 11 88

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: