Hướng dẫn mở khóa Disguising Scroll làm nhiệm vụ Reyen

Hướng dẫn mở khóa Disguising Scroll làm nhiệm vụ Reyen

Khi làm nhiệm vụ Reyen từ thanh niên William Hasat ở Geffen, bạn sẽ được yêu cầu đi kiếm Disguising Scroll. Disguising Scroll được bán ở “cửa hàng đồ chơi” của thanh niên Fred ngay bên cạnh nhưng bạn sẽ không mua được nếu chưa làm nhiệm vụ Gunther bên Izule Island.

Hướng dẫn mở khóa Disguising Scroll làm nhiệm vụ Reyen - Hình ảnh 1

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhiệm vụ Gunther để mở khóa Disguising Scroll cho nhiệm vụ Reyen.

Đầu tiên, di chuyển sang Izule Island, nói chuyện với NPC Cosma Reo, chọn Gunther.

Hướng dẫn mở khóa Disguising Scroll làm nhiệm vụ Reyen - Hình ảnh 2

Thử thách đầu tiên của thanh niên Cosma Reo là đánh 100 Skeleton ở Ghost Ship.

Hướng dẫn mở khóa Disguising Scroll làm nhiệm vụ Reyen - Hình ảnh 3

Quay trở lại gặp Cosma Reo trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới kiếm 30 Memento.

Hướng dẫn mở khóa Disguising Scroll làm nhiệm vụ Reyen - Hình ảnh 4

Các bạn có thể kiếm Memento bằng cách đánh Pirate Skeleton ở Sunken Ship, Flora ở Mjolnir Mountains hoặc xuống Underwater Temple đánh Marine Sphere.

Hướng dẫn mở khóa Disguising Scroll làm nhiệm vụ Reyen - Hình ảnh 5

Quay về Izule Island gặp Cosma Reo trả nhiệm vụ. Trả xong nhiệm vụ là bạn có thể mua được Disguising Scroll từ Amazing Toy để làm tiếp nhiệm vụ Reyen.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments