NSTT: Gợi ý đạt điểm S chặng 1 - 4 (Công Chúa)

NSTT: Gợi ý đạt điểm S chặng 1 – 4 (Công Chúa)

Tiếp nối hai bài viết gợi ý đạt điểm S các màn 1 – 3màn 4 – 6 cấp Thiếu Nữ, GameLandVN Mobile tiếp tục giới thiệu đến các bạn một số gợi ý để các bạn có thể đạt điểm S màn 1 – 4 cấp Công Chúa. Hướng dẫn này được bạn Như Võ đăng tải trong Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360 Mobi.

Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Chặng 1

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Chặng 2

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Chặng 3

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Chặng 4

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Gợi ý đạt điểm S Công Chúa màn 1 - 4 trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Tham khảo:
Công Chúa map 1-2-3-4, tham khảo đạt S

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: