Phó Bản Zombie

Người chơi phải hỗ trợ nhau, tận dụng địa hình và vật phẩm để sống còn và giết boss ải cuối. Mỗi lần giết một boss có thể lật bài một lần. Có thể giết zombie để tăng cấp, từ đó tăng HP và khả năng công kích.

Trong thời gian quy định phải đến được khu vực mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và giết boss. Quái vật rất hung hãn cho nên cần nhiều người phối hợp, nhưng cũng có thể chọn lựa chiến đấu một mình, nếu bạn tự tin về vũ khí và kĩ thuật của mình.

Chế độ này chia làm hai cấp độ là Thường và Khó, phải vượt qua cấp độ Thường mới mở ra cấp Khó.

CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI KHÁC:

Big Head Crossfire Legends
Cốt Truyện Crossfire Legends
Đặt Bom Crossfire Legends
Đấu Đội Crossfire Legends
Đấu Đội Cận Chiến Crossfire Legends
Đấu Đội Sniper Crossfire Legends
Đấu Máy Crossfire Legends
Loạn Đấu Cận Chiến Crossfire Legends
Loạn Đấu Tên Lửa Crossfire Legends
Phó Bản Zombie Crossfire Legends
Sinh Tử Crossfire Legends
Thành Titan Crossfire Legends
Tower Defense Crossfire Legends
Trốn Tìm Crossfire Legends