Danh sách công thức nấu ăn trong Ragnarok M: Eternal Love

Danh sách công thức nấu ăn game Ragnarok M: Eternal Love

Mọi người chơi Ragnarok M: Eternal Love đều phải học qua nấu ăn và thường xuyên trau dồi kĩ năng nấu ăn bởi các món ăn và đồ uống mang lại nhiều chỉ số hữu ích khi sử dụng. Với mong muốn giúp các bạn nấu ăn dễ dàng hơn, Ragnarok M: Eternal Love Wiki xin được trân trọng giói thiệu danh sách các công thức nấu ăn trong Ragnarok M: Eternal Love.

Nếu các bạn chưa học kĩ năng nấu ăn, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn làm nhiệm vụ học nấu ăn tại đây.

Công thức nấu ăn trong Ragnarok M: Eternal Love

LevelNhiệm vụYêu cầu
15-25Active WillowsGiết 25 Willow
15-25Chon Chon Terminating PlanGiết 25 Chon Chon
15-25Collect CrystalsThu thập 5 Jellopys
15-25Collect FeatherThu thập 5 Feathers
15-25Collect IronThu thập 1 Iron
15-25Collect Rotten BandageThu thập 5 Rotten Bandages
15-25Destroy Rhesus YoyoGiết 25 Yoyo
15-25Fighters among CockroachesGiết 25 Thief Bug Male
15-25Get Rid of RockerGiết 25 Rocker
15-25Guard's Greatest EnemyGiết 25 Thief Bug
15-25Human's EnemyGiết 25 Tarou
15-25Landscape GraphicsChụp một bức ảnh
15-25Legend of MummyGiết 25 Familiar
15-25Monkey GeneralHộ tống Yoyo về Prontera West Gate
15-25Spore DancerGiết 25 Spore
15-25Undead CockroachGiết 25 Thief Bug Female
26-35A Lively PhenGiết 25 Phen
26-35A Mocked SporeGiết 25 Poison Spore
26-35Break the SkeletonGiết 25 Pirate Skeleton
26-35Collect CoalThu thập 2 Coal
26-35Collect CrystalsThu thập 5 Jellopy
26-35Collect FeatherThu thập 5 Feather
26-35Collect IronThu thập 1 Iron
26-35Collect MementoThu thập 5 Memento
26-35Collect Rotten BandageThu thập 5 Rotten Bandage
26-35Collect SteelThu thập 1 Steel
26-35Fish on LandHộ tống Phen về Sunken Ship
26-35Get Rid of MarinaGiết 25 Marina
26-35Greedy WolvesGiết 25 Wolf
26-35Hydra RaidGiết 25 Hydra
26-35Landscape GraphicsChụp một bức ảnh
26-35Magic Flower MandragoraGiết 25 Mandragora
26-35Noisy FrogGiết 25 Roda Frog
26-35Pirate Skeletons' FeastGiết 25 Pirate Skeleton
26-35Purify Water SourceGiết 25 Thara Frog
26-35The Arrogant VadonGiết 25 Vadon
26-35The Trick of BonesGiết 25 Skeleton
26-35Underwater TempleChụp một bức ảnh ở Remains - Deep Sea Temple
36-45A hard-working HornetHộ tống Hornet về Mjolnir Mountains
36-45Clear DenirosGiết 25 Deniro
36-45Clear GoblinsĐánh bại 30 Goblins
36-45Collect Butterfly WingThu thập 20 Butterfly Wing
36-45Collect Centipede VenomThu thập 20 Centipede Venom
36-45Collect CoalThu thập 1 Coal
36-45Collect Drainliar's TeethThu thập 20 Drainliar's Teeth
36-45Collect GarletThu thập 5 Garlet
36-45Collect MementoThu thập 5 Memento
36-45Collect MementoThu thập 10 Memento
36-45Collect Rotten BandageThu thập 5 Rotten Bandage
36-45Collect Sticky MucusThu thập 5 Sticky Mucus
36-45Crazy HornetGiết 25 Hornet
36-45Dirty BandageThu thập 10 Rotten Bandage
36-45Generous ReturnsGiết 25 Marc
36-45Giant CentipedesGiết 25 Argiope
36-45Goblin ArcherGiết 25 Goblin Archer
36-45Goblin Destruction Group!Đánh bại 25 Goblins
36-45Human Eating FlowersGiết 25 Flora
36-45Landscape GraphicsChụp một bức ảnh ở Siren's Courtyard
36-45Landscape GraphicsChụp một bức ảnh ở Remains - Tree of the Sea
36-45Landscape GraphicsChụp một bức ảnh ở Magic Fountain
36-45Looters of the Coal MineGiết 25 Steam Goblin
36-45Love CrystalThu thập 10 Jellopy
36-45MenblattGiết 25 Menblatt
36-45Soft FurThu thập 10 Feather
36-45Something StickyThu thập 10 Sticky Mucus
36-45Steam GoblinGiết 25 Steam Goblin
36-45Violent ObeaunesGiết 25 Obeaune
46-55A Goblin EggHộ tống Magnolia về Morroc
46-55An Escape MagnoliaGiết 25 Magnolia
46-55Ant Eggs GuardianGiết 25 Deniro
46-55Challenge Peco PecoGiết 25 Peco Peco
46-55Collect Ant AcidThu thập 20 Ant Acid
46-55Collect GarletThu thập 5 Garlets
46-55Collect Immortal HeartThu thập 5 Immortal Hearts
46-55Collect IronThu thập 3 Iron
46-55Collect MementoThu thập 10 Mementos
46-55Collect ScellThu thập 5 Scells
46-55Collect Solid ShellThu thập 5 Solid Shells
46-55Collect SteelThu thập 3 Steel
46-55Collect Sticky MucusThu thập 5 Sticky Mucus
46-55Collect Sticky MucusThu thập 10 Sticky Mucus
46-55Dirty BandageThu thập 10 Rotten Bandage
46-55Escort MatyrHộ tống Matyr về Pyramid
46-55Get Rid of Desert WolfGiết 25 Desert Wolf
46-55Get Rid of DrainliarsGiết 25 Drainliar
46-55Help Trade FleetGiết 25 Golem
46-55Knight's MountHộ tống Peco Peco về Morroc
46-55Landscape GraphicsChụp một bức ảnh
46-55Landscape GraphicsChụp một bức ảnh
46-55Miner GiearthGiết 25 Giearth
46-55Moving ExpertGiết 25 Piere
46-55Nanny VitataGiết 25 Vitata
46-55Terminating Andre PlanGiết 25 Andre
46-55Valuable CrystalsThu thập 10 Garlet
46-55Wired MukaGiết 25 Muka
56-65Against SavagesGiết 25 Savage
56-65Clear HorongsGiết 25 Horong
56-65Clear IsisGiết 25 Isis
56-65Clear MatyrsGiết 25 Matyr
56-65Collect BloodThu thập 20 Enchanted Blood
56-65Collect CoalThu thập 3 Coal
56-65Collect Gold SandThu thập 2 Gold Sand
56-65Collect Heart of GolemThu thập 20 Hearts of Golem
56-65Collect Immortal HeartThu thập 5 Immortal Hearts
56-65Collect IronThu thập 3 Iron
56-65Collect Matyr FurThu thập 20 Matyr Furs
56-65Collect Medusa's TeethThu thập 20 Medusa's Teeth
56-65Collect MementoThu thập 10 Mementos
56-65Collect ScellThu thập 5 Scells
56-65Collect Solid ShellThu thập 5 Hard Skin
56-65Collect SteelThu thập 3 Steel
56-65Collect Sticky MucusThu thập 10 Sticky Mucus
56-65Thu thập Wolf FurCollect 20 Rare Wolf Skin
56-65Destroy Greatest GeneralGiết 25 Greatest General
56-65Dirty BandageThu thập 10 Rotten Bandage
56-65Discipline Elder WillowGiết 25 Elder Willow
56-65Escort MatyrHộ tống Matyrs về Morroc
56-65Escort SavageHộ tống Savage về Payon
56-65Landscape GraphicsChụp một bức ảnh ở The Archers' Guild
56-65Letter DeliveryFinish Max's entrustment
56-65Return of MummyGiết 25 Mummy
56-65The grandfather's seaChụp một bức ảnh ở The grandfather's sea
56-65Valuable CrystalsThu thập 10 Garlet
56-65Visit QuestFinish Hadnall's entrustment
66-75Clear BongunGiết 25 Bongun
66-75Clear Nine TailsGiết 25 Nine Tail
66-75Collect Devil HornThu thập 8 Devil Horn
66-75Collect Glass BeadThu thập 8 Glass Beads
66-75Collect MercuryThu thập 3 Mercury
66-75Collect Nine Tail FurThu thập 20 Nine Tail Fur
66-75Collect ZargonThu thập 8 Zargon
66-75Escort DeviruchiHộ tống Deviruchi về Geffen
66-75Escort DokebiHộ tống Dokebi về Payon
66-75Get Rid of DokebiGiết 25 Dokebi
66-75Get Rid of MunaksGiết 25 Munak
66-75Landscape GraphicsChụp một bức ảnh ở Chieftain's Hall
66-75Landscape GraphicsChụp một bức ảnh ở Remains - Mintrach's Crystal vềwer
66-75Sohee ghostGiết 25 Sohee
76-85A Beautiful FieldChụp một bức ảnh ở Border Fields
76-85A Beautiful New CoatThu thập 15 Solid Shells
76-85A Crystal-Like LifeThu thập 15 Garlets
76-85A Light WingThu thập 20 Dustiness Wings
76-85A Lively ForestDrive away 25 Wild Rose
76-85A Magic CrystalThu thập 15 Zargon
76-85A Noisy ConcertGiết 25 Metaller
76-85A Powerful HammerDrive away 25 Kobold (Buckler)
76-85A Precise ShooterDrive away 25 Kobold Archer
76-85A Rare ToyThu thập 15 Glass Beads
76-85A Woman's SecretChuyển lời tới Vener
76-85Annoying NoiseEscort Metaller
76-85Beautiful ClothesThu thập 15 Feathers
76-85Beautiful CrystalsThu thập 15 Jellopys
76-85Clear Hunter FliesGiết 25 Hunter Fly
76-85Clear Orc SkelevềnsGiết 25 Orc Skelevền
76-85Clear Orc ZombiesGiết 25 Orc Zombie
76-85Collect BriganThu thập 5 Brigans
76-85Collect Deviruchi HeartThu thập 20 Deviruchi Heart
76-85Collect Gold SandThu thập 5 Gold Sands
76-85Collect Hand of GodThu thập 8 Hands of God
76-85Collect Heart of OrcThu thập 20 Heart of Orc
76-85Collect Immortal HeartThu thập 10 Immortal Hearts
76-85Collect MercuryThu thập 5 Mercury
76-85Collect Necklace of WisdomThu thập 5 Necklaces of Wisdom
76-85Collect Skel-BoneThu thập 3 Skel-Bones
76-85Collect Skel-BoneThu thập 5 Skel-Bones
76-85Collect Wings of Hunter FlyThu thập 20 Wings of Hunter Fly
76-85Collecvềr's NoticeSend a message Jacquerie
76-85Dragon BreederGiết 25 Sky Petite
76-85Exploding NumberGiết 25 Wormtail
76-85Fight backGiết 25 Orc Archer
76-85Flowers về AbyssThu thập 8 Abyss Flowers
76-85Forest GuardDrive away 25 Kobold (Axe)
76-85Grain ReapersGiết 25 Mantis
76-85Green ElfEscort Wormtail
76-85Hunters' StudyThu thập 10 Scells
76-85Landscape GraphicsChụp một bức ảnh ở Seer's Ruins
76-85Little PervertGiết 25 Deviruchi
76-85Military BandageThu thập 15 Rotten Bandages
76-85Mysterious LiquidThu thập 15 Sticky Mucus
76-85Nightmare's FearGiết 25 Nightmare
76-85Orc WarriorGiết 25 High Orc
76-85Origin of Devil PowerThu thập 15 Devil Horn
76-85Origin of the UndeadThu thập 15 Immortal Hearts
76-85Payback TimeGiết 25 Orc Warrior
76-85Perfect ClothThu thập 20 Kobold Fur
76-85PursuerHộ tống Sky Petite
76-85Red CrystalThu thập 8 Brigans
76-85Strange CrystalsThu thập 15 Scells
76-85Symbol of WisdomThu thập 8 Necklaces of Wisdom
76-85The Dragon's TauntThu thập 20 Green Petite's Laughters
76-85The Gift về DeadThu thập 15 Memenvềs
76-85The Palm of GodThu thập 15 Hands of God
76-85Train KoboldDrive away 25 Kobold (Hammer)
76-85TyrannosaurusGiết 25 Green Petite
76-85Urgent InformationChuyển lời tới Christian
76-85White HerbThu thập 20 White Herbs
76-85Zanher's WishThu thập 10 Solid Shells
86-89A Bloodstained ChurchChụp một bức ảnh ở Remains·Sage's End
86-89A Soft HatThu thập 3 Glitter Shells
86-89An ExperimentHộ tống Wraith
86-89Annoying BatsAnnoying Gargoyle
86-89Blue GemThu thập 8 Cyfars
86-89Book of Evil DruidThu thập 20 Evil Druid's Spell Books
86-89Collect Glass BeadThu thập 15 Glass Beads
86-89Collect Gold SandThu thập 5 Gold Sands
86-89Collect MercuryThu thập 5 Mercury
86-89Collect Skel-BoneThu thập 3 Skel-Bones
86-89CrackCrackThu thập 3 Armor Shards
86-89Cramp Terminating PlanGiết 25 Cramp
86-89Creepy StingGiết 25 Sting
86-89Cultivate CrampHộ tống Cramp
86-89Evil DruidGiết 25 Evil Druid
86-89Exorcists' WarningsChuyển lời tới the Exorcists
86-89Film Ancient RuinsChụp một bức ảnh ở Ancient City Monastery
86-89Ghost AllianceGive a message về Auntumnson
86-89Glast Heim MonasteryChụp một bức ảnh ở Glast Heim Hall
86-89Good TeethThu thập 20 Wraith Teeth
86-89InjusticeDeparted Injustice
86-89Jewel LoversThu thập 15 Brigans
86-89Mercury CollecvềrThu thập 5 Mercury
86-89Mutated CrampThu thập 20 Cramp Fur
86-89Mystical PalmsThu thập 15 Hands of God
86-89Savage AnolianGiết 25 Anolian
86-89Sincere RequestGiết 25 Dark Priest
86-89Song of WraithGiết 25 Wraith
86-89Study AnoliansThu thập 20 Anolian's Lizard Skins
86-89The Message về GhostThu thập 5 Skel-Bones
86-89The Spirit of the DeadThu thập 20 Wraith Rhythm
86-89Wing of Devil BatThu thập 20 Gargoyle's Wings
90-100A Box That Eats Cat FoodThu thập 20 Cat Food
90-100A child's NightmareGiết 25 Cruiser
90-100A Crying Zipper BearGiết 25 Zipper Bear
90-100A far away expectationComplete Worth's entrustment
90-100A Far Away FriendChuyển lời tới Bailey Hull
90-100A Letter with SmellGive a message về Harry
90-100A Wicked BathoryGiết 25 Bathory
90-100A Young DemonHộ tống Baphomet Jr.
90-100Abandoned AreaChụp một bức ảnh ở the Waste
90-100Abandoned WandThu thập 20 Rotten Wood Staff
90-100AlarmGiết 25 Alarm
90-100An Enthusiastic AlchemistThu thập 20 Precise Parts
90-100An Erosive DemonHộ tống Punk
90-100Apprentice GiftHộ tống Brilight
90-100Book with TeethHộ tống Rideword
90-100Canal DockChụp một bức ảnh ở Docks of the Water City
90-100Christmas CandyThu thập 8 Witch Star Dusts
90-100Cookies Flavored PerfumeThu thập 15 Cyfars
90-100Cookies ThiefGiết 25 Christmas Cookie
90-100Dancer's AnnoyanceThu thập 5 Glitter Shells
90-100Dark CuisineThu thập 8 Crystal Bones
90-100Delicious GingerbreadComplete Worth's entrustment
90-100ElderGiết 25 Elder
90-100Giant Gear ColumnChụp một bức ảnh ở Gear's Giant Post
90-100Glitter ShellThu thập 3 Glitter Shells
90-100Jobical Magic BookThu thập 20 Tattered Book
90-100Kafra HQChụp một bức ảnh ở Kafra Headquarters
90-100Laser Gun ToyThu thập 20 Laser Gun Toy
90-100Magic BandageThu thập 20 Joker Bandage
90-100Magic of Necklace of WisdomThu thập 20 Necklace of Wisdom
90-100Marin wants về go homeHộ tống Marin về Sled
90-100Monster InformationChuyển lời tới Lee Mond
90-100Mutant Clock vềwer MonstersGiết 25 Punk
90-100Mysterious ForceThu thập 5 Armor Shards
90-100Mystical AstrolabeChụp một bức ảnh ở Reverse Spinning Astrolabe
90-100Orc LadyGiết 25 Orc Lady
90-100Peculiar TentacleThu thập 20 Hydra Tentacle
90-100PenomenaGiết 25 Penomena
90-100Pointers NeededThu thập 20 Alarm Pointers
90-100Poor KittyHộ tống kitten về the Gingerbread City
90-100Power of the AbyssThu thập 20 Abyss Flowers
90-100Premium Arrow FeatherThu thập 20 Arrow Feather
90-100Re-cast the Old SwordThu thập 20 Sword Shard
90-100Resvềre ArmorThu thập 3 Armor Shards
90-100RustyThu thập 20 Armor Rust
90-100So RomanticChụp một bức ảnh ở Holy Night Worship Hall
90-100Stem Worm's SkinThu thập 20 Stem Worm's Skin
90-100Super JealousGiết 25 Cookie
90-100The Blue GlacierChụp một bức ảnh ở the Frozen River in Gingerbread City
90-100The Goddess' EyesThu thập 15 Necklaces of Wisdom
90-100The Goddess' HeartThu thập 15 Necklaces of Oblivion
90-100The Neighbor's ChildChuyển lời tới Elsa
90-100The Night of WitchesGiết 25 Black Witch
90-100Tick, bang!Thu thập 8 Temporal Crystals
90-100Tintin's AnnoyanceThu thập 20 Hands of God
90-100What Is JusticeThu thập 20 Brigans
90-100Wizard HatThu thập 20 Wizard Hats
101-110Assistance in ResearchingChụp một bức ảnh ở Lava Cave 's status quo
101-110Assistance in ReviewingChụp một bức ảnh ở City Gate
101-110Big PervertGiết 25 Fiery Deviruchi
101-110Christmas GiftThu thập 5 Christmas Garland
101-110Client's DissatisfactionThu thập 5 x Box Wrapper
101-110Daughter Misses YouPass on a message Floris's father
101-110Deratization PlanGiết 25 Marmot
101-110Deserved SalaryAsk Micrel about the payment
101-110Docvềr's RequestThu thập 20 New Green Leaf
101-110Ecological BalanceGiết 25 Fire Fledgling
101-110Eulogizing CyfarThu thập 20 x Cyfar
101-110Euphemistic requestThu thập 25 x Necklace of Wisdom
101-110For my belovedThu thập 15 Temporal Crystals
101-110Friend’s ConcernDeliver the letter về Candace
101-110Gemsvềne’s CharmThu thập 25 Brigans
101-110Girl’s WishThu thập 15 x Crystal Bone
101-110Improve the environmentGiết 25 Geographer
101-110Interesting FeatherThu thập 20 Flamingo's Feather
101-110It should be cooled downGiết 25 Fire Elf
101-110Just make a dressThu thập 20 Harpy's Feather
101-110LandmarkChụp một bức ảnh ở Heimdall Crystal
101-110Merchant’s TricksThu thập 8 x Ice Cubic
101-110New energy consumptionThu thập 20 Fire Crystal
101-110Omanba’s AnnoyanceThu thập 20 x Necklace of Oblivion
101-110Pass intelligencePass on the intelligence of Guardian về Puning
101-110Prepare for a new inventionThu thập 20 Shiny Forevềoth
101-110Price of the TricksGiết 25 Highland Parasite
101-110Proof of AbilityThu thập 20 Abyss Flowers
101-110Rational useThu thập 20 Evil Flower
101-110Research AchievementPass on a message về Bulliam
101-110Save patientsThu thập 8 Frozen Heart
101-110Significance of SurvivalGiết 25 Fiery Mane
101-110Staff OnlyChụp một bức ảnh ở Palace
101-110Chụp một bức ảnh ở AirshipChụp một bức ảnh ở Airship
101-110The Angry HazimePass on a message về Omanba for Hazime
101-110The Careless HarpyGo về Border Checkpoint về Hộ tống Harpy.
101-110The Enchanting HarpyGiết 25 Harpy
101-110The Great StatueChụp một bức ảnh ở Soldier's Statue
101-110The Innocent DeviruchiGo về Lava Cave 1F về Hộ tống Fiery Deviruchi
101-110The Latest CandlestickThu thập 20 Fire Pony's Mane
101-110The Lucky MartinGo về Border Checkpoint về Hộ tống Martin.
101-110The most important ingredientsThu thập 15 x Witch Star Dust
101-110The Mystical BuildingChụp một bức ảnh ở Mystery Building
101-110The right về liveGo về Lava Cave 1F về Hộ tống Fire Pony
101-110The spoony young girlThu thập 5 Frozen Heart
101-110Useless KindnessGo về Lava Cave 1F về Hộ tống Fire Fledgling.
101-110WindfallThu thập 20 Deviruchi Crystal
101-110Wish of Hot SummerThu thập 5 Ice Cubic
101-110Work EfficiencyThu thập 25 Hands of God
101-110Wrap Christmas GiftsThu thập 8 Box Wrapper
Tin liên quan:  Danh sách nguyên liệu nấu ăn hiếm và cách thu thập

Nếu các bạn phát hiện công thức sai hoặc thiếu, vui lòng để lại lời nhắn ở bên dưới để bọn mình cập nhật lại nhé!

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments