Xạ Thuật

Xạ Thuật là trường phái đánh tầm xa trong Chinh Đồ 1 Mobile với vũ khí là cung tiễn. Xạ Thuật được phát triển theo ba hệ phái nhỏ, gồm: Cung, Bẫy và Thú Cưng.

Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Cung: Phái đứng đầu về gây sát thương vật công cho kẻ địch. Với bộ kĩ năng mạnh, người chơi Xạ Thuật – Cung khi có cơ hội và được “bảo kê” sẽ có thể “diệt gọn” kẻ địch rất nhanh.

Bẫy: Là sự kết hợp giữa sát thương và khống chế. Trong chiến đấu, người chơi hệ phái này có thể đồng thời gây sát thương vật công lên kẻ địch và đặt bẫy khiến kẻ địch trúng bẫy sẽ chịu sát thương đơn hoặc nhóm. Các kĩ năng bẫy có tỉ lệ tạo ra hiệu ứng thiêu đốt trừ sinh lực địch trong thời gian nhất định.

Thú Cưng: Là hệ phái có sát thương vật công thấp nhất trong ba hệ của trường phái Xạ Thuật. Thuần hóa dã thú, linh thú trở thành thú cưng hỗ trợ chiến đấu là đặc điểm cũng như thế mạnh của hệ phái này. Sức mạnh của thú cưng được gia tăng theo cấp độ của người chơi.

KĨ NĂNG:


Cơ Bản

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile


Cung

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile


Bẫy

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile


Thú Cưng

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Xạ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile