Quốc gia và hệ thống quan chức

Quốc gia

Quốc gia trong Chinh Đồ 1 Mobile được chia làm bốn chức năng bao gồm: thông tin quốc gia, quân sự quốc gia, nội chính quốc gia và ngoại giao quốc gia.

Thông tin quốc gia:

Có thể kiểm tra thông báo quốc gia, quốc gia liên minh, tên nhân viên quản lý quốc gia, hoạt động quốc gia…

Quốc gia trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 1

Quân sự quốc gia:

Giao diện này có thể xem ngày hôm đó có quốc chiến hay không, nếu có hai bên quốc gia công thủ là quốc gia nào. Các bạn cũng có thể xem khoảng thời gian vận lương quốc gia và trinh thám để được nhân đôi kinh nghiệm.

Quốc gia trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 2

Nội chính quốc gia:

Trong giao diện quan chức người chơi có thể xem tên quan viên, quốc vương, gia tộc và lực chiến. Trong giao diện quốc khố người chơi có thể xem thông tin quốc khố và bỗng lộc mỗi ngày của quan viên.

Quốc gia trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 3

Ngoại giao:

Tại giao diện này người chơi có thể xem quốc gia liên minh với mình và thời gian liên minh và tên quốc gia mạnh, yếu, thường. Quốc vương có thể chọn một quốc gia bất kỳ để liên minh.

Quốc gia trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 4

Hệ thống quan chức

Người chơi có thể xem tên chức quan và số điểm cống hiến cần có để đạt chức quan.

Người chơi có thể xem hiệu quả đặc biệt cũng như thuộc tính tăng thêm của chức quan.

Quan chức trong Chinh Đồ 1 Mobile

Người chơi có thể chọn xem bổng lộc hằng ngày của chức quan, cuối tháng kết toán và xem cống hiến cần có và cống hiến hiện tại đang có. Nếu cống hiến đạt đến yêu cầu thì nút thăng chức sẽ biến thành màu vàng và có thể nhấp được, người chơi có thể nhấp vào nút này để tự động đến chỗ quốc vương thăng quan tiến chức.