Chi tiết về điểm kinh nghiệm để lên cấp trong Pokemon Go

Chi tiết về điểm kinh nghiệm để lên cấp trong Pokemon Go

Các hoạt động nhận được điểm kinh nghiệm

Trong Pokemon Go, để thăng cấp nhân vật, người chơi cần phải thu thập điểm kinh nghiệm thông qua các hành động trong trò chơi như bắt Pokemon, ấp nở Pokemon, tiến hóa Pokemon, ghé thăm PokeStop hay đánh bại Pokemon khác tại Gym. Tùy theo mỗi hoạt động và kết quả đạt được mà người chơi Pokemon Go sẽ nhận được số điểm kinh nghiệm khác nhau.

Hành động Điểm kinh nghiệm
Bắt một Pokemon 100 XP
Thưởng thêm:
– Nice
– Great
– Excellent
– Curveball
10 XP
50 XP
100 XP
10 XP
Ấp nở một Pokemon
– 2 km
– 5 km
– 10 km
200 XP
500 XP
1.000 XP
Tiến hóa một Pokemon 500 XP
Đăng kí một Pokemon vào Pokedex 500 XP
Đến một PokeStop 50 XP
100 XP (Nếu nhận được 6+ vật phẩm)
Đánh bại Pokemon khi tập luyện 10 XP
Đánh bại Pokemon tại một Gym 100 XP
Đánh bại tất cả các Pokemon tại một Gym 50 XP

Điểm kinh nghiệm cần để lên cấp

Khi đạt tới cấp độ nhất định, người chơi sẽ nhận được thêm các vật phẩm hỗ trợ để bạn có thể chơi Pokemon Go dễ dàng hơn cũng như mở khóa các tính năng mới. Tính đến thời điểm hiện tại, cấp độ tối đa của một nhân vật trong Pokemon Go là 40.

Chi tiết về điểm kinh nghiệm để lên cấp, phần thưởng nhận được cũng như các tính năng mới khi thăng cấp, các bạn có thể theo dõi ở bảng bên dưới.

Cấp Điểm kinh nghiệm cần để lên cấp kế tiếp Phần thưởng khi lên cấp Mở khóa
Cấp 1 1,000 XP Không có gì hết
Cấp 2 2,000 XP 15 Poke Ball Không có gì hết
Cấp 3 3,000 XP 15 Poke Ball Không có gì hết
Cấp 4 4,000 XP 15 Poke Ball Không có gì hết
Cấp 5 5,000 XP 10 Potion
1 Incense
10 Revive
Gym
Potion
Revive
Cấp 6 6,000 XP 15 Poke Ball
10 Potion
10 Revive
1 Egg Incubator
Không có gì hết
Cấp 7 7,000 XP 15 Poke Ball
10 Potion
10 Revive
1 Incense
Không có gì hết
Cấp 8 8.000 XP 15 Poke Ball
10 Potion
5 Revive
10 Razz Berry
1 Lure Modulator
Razz Berry
Cấp 9 9.000 XP 15 Poke Ball
10 Potion
5 Revive
3 Razz Berry
1 Lucky Egg
Không có gì hết
Cấp 10 10.000 XP 15 Poke Ball
10 Super Potion
10 Revive
10 Razz Berry
1 Incense
1 Lucky Egg
1 Egg Incubator
1 Lure Module
Super Potion
Cấp 11 10.000 XP 15 Poke Ball
10 Super Potion
3 Revive
3 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 12 10.000 XP 20 Great Ball
10 Super Potion
3 Revive
3 Razz Berry
Great Ball
Cấp 13 10.000 XP 15 Great Ball
10 Super Potion
3 Revive
3 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 14 15.000 XP 15 Great Ball
10 Super Potion
3 Revive
3 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 15 20.000 XP 15 Great Ball
20 Hyper Potion
10 Revive
10 Razz Berry
1 Incense
1 Lucky Egg
1 Egg Incubator
1 Lure Module
Hyper Potion
Cấp 16 20.000 XP 10 Great Ball
10 Hyper Potion
5 Revive
5 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 17 20.000 XP 10 Great Ball
10 Hyper Potion
5 Revive
5 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 18 25.000 XP 10 Great Ball
10 Hyper Potion
5 Revive
5 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 19 25.000 XP 10 Great Ball
10 Hyper Potion
5 Revive
5 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 20 50.000 XP 20 Ultra Ball
20 Hyper Potion
20 Revive
20 Razz Berry
2 Incense
2 Lucky Egg
2 Egg Incubator
2 Lure Module
Ultra Ball
Cấp 21 75.000 XP 10 Ultra Ball
10 Hyper Potion
10 Revive
10 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 22 100.000 XP 10 Ultra Ball
10 Hyper Potion
10 Revive
10 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 23 125.000 XP 10 Ultra Ball
10 Hyper Potion
10 Revive
10 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 24 150.000 XP 10 Ultra Ball
10 Hyper Potion
10 Revive
10 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 25 190.000 XP 25 Ultra Ball
20 Max Potion
15 Revive
15 Razz Berry
1 Incense
1 Lucky Egg
1 Egg Incubator
1 Lure Module
Max Potion
Cấp 26 200.000 XP 10 Ultra Ball
15 Max Potion
10 Revive
15 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 27 250.000 XP 10 Ultra Ball
15 Max Potion
10 Revive
15 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 28 300.000 XP 10 Ultra Ball
15 Max Potion
10 Revive
15 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 29 350.000 XP 10 Ultra Ball
15 Max Potion
10 Revive
15 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 30 500.000 XP 30 Ultra Ball
20 Max Potion
20 Max Revive
20 Razz Berry
3 Incense
3 Lucky Egg
3 Egg Incubator
3 Lure Module
Max Revive
Cấp 31 500.000 XP 10 Ultra Ball
15 Max Potion
10 Revive
15 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 32 750.000 XP 10 Ultra Ball
15 Max Potion
10 Revive
15 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 33 1,00.000 XP 10 Ultra Ball
15 Max Potion
10 Revive
15 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 34 1,250.000 XP 10 Ultra Ball
15 Max Potion
10 Revive
15 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 35 1,500.000 XP 30 Ultra Ball
20 Max Potion
20 Max Revive
20 Razz Berry
2 Incense
1 Lucky Egg
1 Egg Incubator
1 Lure Module
Không có gì hết
Cấp 36 2.000.000 XP 20 Ultra Ball
20 Max Potion
10 Revive
20 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 37 2,500.000 XP 20 Ultra Ball
20 Max Potion
10 Revive
20 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 38 3.000.000 XP 20 Ultra Ball
20 Max Potion
10 Revive
20 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 39 5.000.000 XP 20 Ultra Ball
20 Max Potion
10 Revive
20 Razz Berry
Không có gì hết
Cấp 40 Cấp độ tối đa 40 Ultra Ball
4 Max Potion
40 Max Revive
40 Razz Berry
4 Incense
4 Lucky Egg
4 Egg Incubator
4 Lure Module
Không có gì hết

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: