CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile

CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile

Theo các thông tin mà GameLand Mobile mới nhận được, CGO vừa trình làng trang giới thiệu tiếng Việt của Đế Vương Mobile tại địa chỉ devuong.cgo.vn. Được biết, CGO đã hoàn tất giai đoạn Việt hóa của Đế Vương Mobile và trò chơi này có thể sẽ được ra mắt trong tuần sau.

Dưới đây là một số hình ảnh Việt hóa của Đế Vương Mobile:

CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile 1
CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile 2
CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile 3
CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile 4
CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile 5
CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile 6
CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile 7
CGO trình làng trang giới thiệu Đế Vương Mobile 8

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: