CDHT: Danh sách vật phẩm rơi trong Chiến Dịch

CDHT: Danh sách vật phẩm rơi trong Chiến Dịch

Khi vượt qua một map trong chế độ Chiến Dịch luôn rơi hai loại vật phẩm: trang bị bản thân và linh kiện vũ khí. Một trong 2 loại vật phẩm đã được biết trước ở dòng “vật phẩm ngẫu nhiên”.

Mới đây, bạn Tu Cong Tuy đã chia sẻ danh sách các vật phẩm rơi trong chế độ chơi Chiến Dịch của Chiến Dịch Huyền Thoại với nhiều thông tin bổ ích mà rất nhiều người chơi Chiến Dịch Huyền Thoại có thể không biết.

Theo chia sẻ của Tu Cong Tuy, map 3.3 (Khó) luôn rơi Áo + EXP. Vì là rơi EXP (không phải linh kiện vũ khí) nên các bạn nên camp map này.

Danh sách vật phẩm rơi tại map khó:

 • 1.1: Nón, báng trường
 • 1.2: Giáp, thân trường
 • 1.3B: Găng, nhòm máy
 • 1.4: Găng, báng máy
 • 1.5: Giày, nòng trường
 • 1.5B: Giày, báng nhắm
 • 1.6: Nón, đạn trường
 • 1.6B: Mũ, nòng máy
 • 1.7: Giáp, thân máy
 • 1.7B: Giáp, thân tỉa
 • 1.8: Áo, đạn trường
 • 2.1: Áo, nhắm tỉa
 • 2.2: Găng, nòng tỉa
 • 2.2B: Găng, đạn máy
 • 2.3: Giầy, hộp máy
 • 2.4: Nón, hộp tỉa
 • 2.5: Giáp, đạn tỉa
 • 2.5B: Giầy, ống nhắm thụt
 • 2.6: Áo , đạn máy
 • 3.1: Mũ, báng gun
 • 3.2: Thân gun, giáp
 • 3.2B: Nón, đạn shot
 • 3.3: Áo, EXP
 • 3.4: Găng, nòng gun
 • 3.5: Giầy, hộp gun

Danh sách các vật phẩm rơi tại map thường

Map 4X (thường): Trang bị x5 và linh kiện x8, khả năng rơi lam cao.

 • 4.1: Mũ, báng trường
 • 4.2: Giáp, thân trường
 • 4.3: Áo, ống trường
 • 4.3B: Găng, ống máy
 • 4.4: Găng, báng máy
 • 4.5: Giầy, nòng trường
 • 4.5B: Giầy, báng tỉa
 • 4.6: Mũ, hộp trường
 • 4.6B: Mũ, nòng máy
 • 4.7: Giáp, thân máy
 • 4.7B: Giáp, thân tỉa
 • 4.8: Áo, đạn trường
Tin liên quan:  Chiến Dịch Huyền Thoại ra mắt nhân vật mới Blue Frost

Nhận xét: Không có hộp đạn súng máy và đạn súng máy, vì thế khuyến khích các bạn camp map 2.3 và 2.6 (Khó).

Map 5X (Thường): Trang bị (lam) x1 và linh kiện xanh x2. Bắt đầu xuất hiện tím. Vật phẩm không được gợi ý trước. Vật phẩm phụ ngẫu nhiên rất ảo.

 • 5.1: Áo, ống tỉa
 • 5.2: Nòng tỉa, găng
 • 5.2B: Báng gun, hộp gun
 • 5.3: Giày, hộp máy
 • 5.4: Mũ, hộp tỉa
 • 5.5: Giáp, đạn tỉa
 • 5.5B: Giày, ống gun
 • 5.6: Đạn máy, Áo

Nhận xét: Nếu thiếu linh kiện xanh, lam thì vào đây để bù đắp.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: