Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013

Vừa qua, GameLand Mobile mới nhận được báo cáo về thị trường mobile trong tháng Hai vừa qua từ Appota. Theo chia sẻ, đây là báo cáo thường niên về thị trường nội dung số và di động trong tháng 02/2013 được tổng hợp bởi Appota. Các thông tin trong bản báo cáo này được trích dẫn và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Đi kèm với đó là những nhận xét của đội ngũ biên tập từ Appota.

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 1

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 2

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 3

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 4

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 5

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 6

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 7

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 8

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 9

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 10

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 11

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 12

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 13

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 14

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 15

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 16

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 17

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 18

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 19

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 20

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 21

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 22

Báo cáo thị trường mobile trong tháng 02/2013 - Hình ảnh 23

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: