Auto Chess VN tiếp tục giảm sức mạnh của Warrior

Auto Chess VN tiếp tục giảm sức mạnh của Warrior

Trong bản cập nhật mới ra mắt vào ngày 07/09/2019 vừa qua, Auto Chess VN tiếp tục giảm sức mạnh của hệ Warrior. Đây là lần giảm sức mạnh thứ hai của hệ Warrior trong vòng một tháng trở lại đây, trước đó Warrior đã bị giảm sức mạnh trong bản cập nhật ngày 27/08/2019. Ngoài ra, bản cập nhật ngày 07/09/2019 còn có một số điều chỉnh cân bằng liên quan đến tướng Werewolf và Tortola Elder, hệ Mage và Knight, trang bị Món Quà Thời Gian và Tẩu Phỉ Thúy. Chi tiết các bạn có thể tham khảo ở bên dưới.

Auto Chess VN tiếp tục giảm sức mạnh của Warrior

Cân bằng hệ

Warrior: Giáp tăng thêm cho tất cả các tướng Warrior khi có 3 tướng Warrior xuất trận giảm từ 6 xuống 5.

Mage: Kháng phép giảm của phe địch khi có 6 tướng hệ Mage cùng xuất trận tăng từ 95% lên 100%.

Knight: Xác xuất nhận được khiên giảm từ 3 giây xuống còn 2 giây. Thời gian duy trì của khiên giảm từ 3 giây xuống còn 2 giây.

Cân bằng tướng

Werewolf: Sinh lực cơ bản giảm từ 750/1500/3000 xuống còn 700/1400/2800.

Tortola Elder: Sát thương kĩ năng tối đa của Kamehameha tăng từ 300/400/500 lên 300/450/600.

Cân bằng trang bị

Món Quà Thời Gian: Sinh lực hồi phục cho tướng đồng minh giảm từ 15% xuống còn 10%, đỡ đòn giảm từ 20 xuống còn 10.

Tẩu Phỉ Thúy: Hiệu quả đỡ sát thương kĩ năng của khiên giảm từ 200 xuống còn 150.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: