Hàn Thiên Hải, Author at GameLandVN Mobile

Hàn Thiên Hải

Dự kiến, phiên bản quốc tế của Final Blade sẽ được phát hành bởi Glohow và hỗ trợ bốn ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Thái và tiếng Việt).