Cẩm nang 3Q 360Mobi: Hướng dẫn tinh nguyên

Cẩm nang 3Q 360Mobi: Hướng dẫn tinh nguyên

Tinh nguyên là những vật phẩm giúp giúp tăng năng lực của tướng trong 3Q 360Mobi. Sử dụng tinh nguyên hợp lí, bạn có có thể kiểm soát trận đấu và giành chiến chiến thắng trong 3Q 360Mobi.

Cẩm nang 3Q 360Mobi: Hướng dẫn tinh nguyên

Khi trận đấu đếm ngược bắt đầu về 00:00, tinh nguyên sẽ xuất hiện ở giữa bản đồ. Tinh nguyên đầu tiên là Ân Tứ Tinh Nguyên. Nhặt được sẽ lập tức lên 1 cấp độ rất lợi thế trong việc ép đường.

Cẩm nang 3Q 360Mobi: Hướng dẫn tinh nguyên

Đúng mỗi 1 phút tinh nguyên sẽ tạo mới 1 lần. Có 3 loại tinh nguyên xuất hiện ngẫu nhiên trong bản đồ Xích Bích Chiến (3v3):

  • Ân Tứ Tinh Nguyên: Sử dụng lập tức tăng một cấp độ và hồi phục lượng MP, HP nhất định.
  • Thần Lực Tinh Nguyên: Sử dụng tăng sát thương cho tướng và hồi phục lượng MP, HP nhất định
  • Cực Tốc Tinh Nguyên: Sử dụng di chuyển tối đa cho tướng và hồi phục lượng MP, HP nhất định.

Ngoài ba loại tinh nguyên kể trên, bản đồ Hoa Dung Chiến (1v1) còn có thêm hai loại tinh nguyên khác như sau:

  • Hồi Phục Tinh Nguyên: Hồi phục lập tức một lượng lớn MP, HP.
  • Thủ Hộ Tinh Nguyên: Tăng phòng thủ cho tướng.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: