GameLandVN Mobile: Kênh tin tức game mobile online
Sử dụng giftcode TS Online Mobile do GameLandVN và DzoGame trao tặng, các bạn sẽ nhận được 5.000 Đồng, 3 Ký Lục Phù và 5 Túi Dũng Thông Dụng.